close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 27 lutego 2019

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło konkurs skierowany do studentów polskich uczelni artystycznych. Zwycięskie logo Szczytu Bałkanów Zachodnich, zaprojektowane przez Annę Laskę z ASP w Gdańsku, będzie wykorzystywane także jako logo polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim, zarówno podczas wydarzeń na szczeblu ministerialnym, jak i seminariów eksperckich.

  Pierwsze spotkanie ministerialne w ramach prezydencji odbędzie się już 11-12 kwietnia w Warszawie. Ministrowie spraw zagranicznych państw uczestniczących w Procesie Berlińskim oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Regionalnego Biura Współpracy Młodzieży będą rozmawiać m.in. o kwestiach dwustronnych w regionie Bałkanów Zachodnich. Poruszone zostanie także zagadnienie sytuacji młodzieży, zwłaszcza w kontekście jej uczestnictwa w rynku pracy.

   

  Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu został zaplanowany na 4-5 lipca 2019 r. Pierwszego dnia wydarzenia spotkają się ministrowie gospodarki, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych krajów uczestniczących w Procesie Berlińskim, natomiast drugiego - szefowie rządów i państw. W szczycie uczestniczyć będą także przedstawiciele Komisji Europejskiej, OECD, organizacji regionalnych i międzynarodowych instytucji finansowych. Równolegle do spotkań politycznych odbywać się będzie Forum Biznesu UE-Bałkany Zachodnie i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.  

   

  Planowane cztery priorytety polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim to:

   

  gospodarka;

  connectivity (wzajemne powiązania infrastrukturalne);

  wymiar obywatelski (obejmujący społeczeństwo obywatelskie, think tanki, młodzież i kulturę);

  bezpieczeństwo.

  Polska planuje przekrojowo uwzględnić własne doświadczenia transformacji, negocjacji akcesyjnych i absorpcji środków unijnych. Program polskiego przewodnictwa powstał w oparciu o szerokie konsultacje z przedstawicielami rządów i społeczeństwa obywatelskiego Bałkanów Zachodnich przeprowadzone przez Pełnomocnika Rządu ds. organizacji szczytu, wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

   

  O Procesie Berlińskim

   

  Proces Berliński to inicjatywa Niemiec wspierająca współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich i uzupełniająca politykę rozszerzenia UE. Został zapoczątkowany szczytem 28 sierpnia 2014 r. w Berlinie. Kolejne szczyty odbywały się w 2015 r. w Wiedniu, w 2016 r. w Paryżu, w 2017 r. w Trieście i w 2018 r. w Londynie.

   

  W PB uczestniczy sześć państw Bałkanów Zachodnich, które są kandydatami (Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania) oraz potencjalnymi kandydatami (Bośnia i Hercegowina, Kosowo) do członkostwa w UE oraz są objęte polityką rozszerzenia. W procesie uczestniczą także niektóre państwa członkowskie UE – Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Komisja Europejska, międzynarodowe instytucje finansowe (np. EBI i EBOR), organizacje międzynarodowe i regionalne. Polska dołączyła do PB w 2018 r. na zaproszenie kanclerz Merkel i uczestniczyła już w szczycie londyńskim BZ.

   

  Sercem Procesu Berlińskiego jest gospodarka. Służy on zwłaszcza realizacji projektów infrastrukturalnych (energetycznych i transportowych), ujętych w tzw. Connectivity Agenda, takich jak np. przebudowa portów, renowacja linii kolejowych, czy budowa interkonektorów gazowych. Kluczowym elementem jest też integracja gospodarcza. Na szczycie w Trieście premierzy państw Bałkanów Zachodnich przyjęli Wieloletni Plan Działania na rzecz Regionalnego Obszaru Gospodarczego, który ma stopniowo zwiększać wolny przepływ dóbr, usług, inwestycji i pracowników.

   

  W Proces Berliński zaangażowane są także organizacje pozarządowe, w tym młodzieżowe. Społeczeństwo obywatelskie uczestniczy w spotkaniach organizowanych równolegle do szczytów.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: