close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • PESEL

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL wypełnia konsul przy przyjmowaniu wniosku o paszport dla osoby nieposiadającej jeszcze numeru. Należy przedstawić aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis skrócony lub zupełny z aktu urodzenia i (jeżeli dotyczy) małżeństwa.

    Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne. 

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: