close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Szanowni Państwo,

   

  uprzejmie informujemy, w zgodzie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów Republiki Serbii (http://www.javnidug.gov.rs/, przekład na język polski  poniżej), w związku z wejściem w życie ustawy o uregulowaniu długu publicznego Republiki Serbii z tytułu niewypłaconych oszczędności zdeponowanych w bankach na terytorium RS oraz ich oddziałach  na terytoriach byłych republik Jugosławii („Službeni glasnik RSˮ, nr 108/16) z dn. 28.12.2016 r.,   że ww. ustawa stanowi podstawę prawną do wypłacenia oszczędności dewizowych, zdeponowanych (na podstawie książeczek oszczędnościowych) przed dniem 27 kwietnia 1992 r. w bankach na terytorium Serbii oraz ich oddziałach na terytoriach byłych republik Jugosławii obywateli b. republik b. Jugosławii (oprócz obywateli Serbii), oraz zdeponowanych w oddziałach ww. banków na terytoriach byłych republik Jugosławii przez obywateli Serbii, a także dla spadkobierców ww. obywateli, bez względu na ich obywatelstwo. Wspomnianą ustawę, przetłumaczoną na język polski można pobrać tutaj.

   

  Rozporządzenie w sprawie postępowania o stwierdzenie prawa do wypłaty oszczędności obywateli w walutach obcych („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/17) z dnia 3 lutego 2017 r. reguluje szczegóły procedury stwierdzenia prawa do wypłaty oszczędności jw. w walutach obcych. Wspomniane rozporządzenie, przetłumaczone na język polski można pobrać tutaj.

   

  W świetle wyżej wymienionej ustawy osoby, które złożyły wkłady dewizowe do ww. banków na podstawie książeczki oszczędnościowej oraz ich spadkobiercy, mogą zgłosić zgłoszenie roszczenia w terminie do roku od daty opublikowania ogłoszenia w dzienniku, który jest dystrybuowany na całym terytorium byłych republik byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, przy czym po upłynięciu terminu zgłoszenia prawo do roszczenia w związku z niewypłaconymi oszczędnościami dewizowymi wygasa. Zgodnie z przytoczoną niżej informacją Ministerstwa Finansów Republiki Serbii, ogłoszoną na stronie internetowej (http://www.javnidug.gov.rs/lat/default.asp), ogłoszenia zostały opublikowane w dniu 23 lutego 2017 r. w następujących dziennikach:

   

  w Republice Serbii – w dzienniku «Politika»;

  w BiH (Republice Serbskiej) – w dzienniku «Glas Srpske»;

  w BiH  (Federacji Bośni i Hercegowiny) - w dzienniku «Avaz».

  w Republice Chorwacji - w dzienniku «Jutarnji list»;

  w Republice Czarnogórze - w dzienniku «Dan»;

  w Republice Macedonii - w dzienniku «Dnevnik»;

  w Republice Słowenii - w dzienniku  «Finance»;

  Formularze zgłoszeniowe, o których wspomina rozporządzenie można pobrać tutaj: Formularz 1, Formularz 2, Formularz 3. Należy je wypełniać w języku serbskim, a wszystkie dokumenty w językach obcych, stanowiące załączniki do wniosków,  też powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język serbski.

   

   

  Informacja Ministerstwa Finansów Republiki Serbii - przekład na język polski

   

  W związku z wdrożeniem ustawy o uregulowaniu długu publicznego Republiki Serbii z tytułu niewypłaconych oszczędności obywateli zdeponowanych w bankach na terytorium RS oraz ich oddziałach  na terytoriach byłych republik Jugosławii („Službeni glasnik RSˮ, nr 108/16), informujemy, że niniejsza ustawa zapewnia podstawę prawną do wypłacenia starych oszczędności w walutach obcych zdeponowanych w bankach na terytorium RS oraz ich oddziałach  na terytoriach byłych republik Jugosławii. Wspomnianą ustawę można pobrać tutaj.

  Ogłoszenie dotyczy:

  1) obywateli byłych republik SFRJ, oprócz Republiki Serbii, którzy do 27. kwietnia 1992. r. ulokowali oszczędności dewizowe we wszystkich serbskich bankach, bez względu na miejsce, w którym się znajdował oddział banku;
  2) obywateli serbskich, którzy do 27. kwietnia 1992. r. ulokowali oszczędności dewizowe w oddziałach serbskich banków na terytorium byłych republik SFRJ.

  Uchwalony akt normatywny, Rozporządzenie w sprawie postępowania o stwierdzenie prawa do wypłaty oszczędności obywateli w walutach obcych („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/17) ściślej reguluje procedurę stwierdzenia prawa do wypłaty oszczędności obywateli w walutach obcych. Wspomniane rozporządzenie można pobrać tutaj.

  Formularze wymagane rozporządzeniem i stanowiące jej integralną część można pobrać tutaj: Formularz 1, Formularz 2, Formularz 3

   

  Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem wszystkie informacje o sposobie zgłaszania roszczeń oraz dokumentacji, którą należy dostarczyć razem z wnioskiem o zgłoszenie roszczenia zostały określone zamówieniem publicznym. /.../

   

  Informujemy, że ogłoszenie dot. zgłaszania roszczeń zostało ogłoszone w czwartek w dniu 23.02.2017 roku w następujących mediach na terytorium Republiki Serbii oraz na terytoriach byłych republik Jugosławii:

   

  w Republice Serbii – w gazecie «Politika»;

  w Republice Serbskiej – w gazecie «Glas Srpske»;

  w Republice Czarnogórze - w gazecie «Dan»;

  w Republice Macedonii - w gazecie «Dnevnik»;

  w Republice Słowenii - w gazecie  «Finance»;

  w Republice Chorwacji - w gazecie «Jutarnji list»;

  u Federacji Bośni i Hercegowiny - w gazecie «Avaz».

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: