close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MAŁŻEŃSTWA

 • 3 września 2012

  ---------------------------------------------------------------------

  Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska dokumentuje się w formie protokołu.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa;
  2. odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa (wydany przez polski urząd stanu cywilnego);
  3. ważny polski paszport lub dowód osobisty.

   

  Opłaty zgodne z Tabela opłat konsularnych

   

  Aby umówić się na wizytę w sprawie z zakresu prawa rodzinnego lub stanu cywilnego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydziałem Konsularnym w celu ustalenia szczegółów sprawy, nr tel. +381 (0) 11 2065315

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Nie zdążyłam złożyć oświadczenia w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Czy to oznacza, że teraz muszę już zawsze nosić nazwisko byłego męża?

  Nie, zmiana nazwiska na noszone przed zawarciem związku małżeńskiego jest nadal możliwa. Z tą różnicą, że w takim wypadku tylko w trybie administracyjnej zmiany nazwiska, więcej: Administracyjna zmiana imienia i nazwiska.

   

  Ślub brałam w Polsce. Rozwiodłam się na w Serbii. Czy w takim wypadku mogę również złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa?

  Tak. Należy pamiętać, że oświadczenie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. W praktyce osoba składająca przed konsulem oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego, składa jednocześnie również wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego do polskiego rejestru stanu cywilnego.

   

  Jestem dwukrotną rozwódką. Czy teraz, po orzeczeniu drugiego rozwodu, mogę złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego?

  Nie, w tym trybie może Pani złożyć tylko oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem ostatniego związku małżeńskiego. Natomiast do nazwiska panieńskiego może Pani powrócić w trybie administracyjnej zmiany nazwiska, więcej: Administracyjna zmiana imienia i nazwiska.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: