close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE POLONIJNE


 • Stowarzyszenie Przyjaźni Serbsko-Polskiej "YU-Polonia"
  (Udruženje srpsko-poljskog prijateljstva "YU-Polonia")

  Kontakt:
  Ul. Marine Veličković 5/8, 11030 Belgrad
  tel/faks. + 381 11 3570 411
  e-mail: msrdic@yahoo.pl

  Zarząd:

  Przewodnicząca:

   Małgorzata Srdić-Jasińska

  Członkowie:

  Joanna-Maciejewska-Pavkovic
  Iwona Sobol-Stojanovska
  Hanna Drljača
  Bożena Jovanović

  Nikola Tošković

   

   

  O Stowarzyszeniu „YU Polonia"

  Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się w Ambasadzie RP w Belgradzie w drugą sobotę każdego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych).

  Życie polonijne w formie zorganizowanej zaczęło się w latach 1988/89 dzięki inicjatywie miejscowych Polaków i wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP. Rozpoczęły się regularne spotkania i działać zaczęła szkółka dla dzieci polonijnych. Tzw. „Środowisko Polonijne" rozwinęło m. in. działalność kulturalną, pedagogiczną, towarzyską i wzajemnej pomocy. W 1999 roku rozpoczęto wydawanie własnego czasopisma Słowo YU Polonii.

  Organizacja została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii jako pozarządowa organizacja pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaźni Serbsko-Polskiej YU-Polonia", dnia 12 marca 2003 roku.

  Polonia w Serbii jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

   

  W ramach YU-Polonia działa obecnie:

   

  YU Polonia Junior  (studenci-stypendyści i byli stypendyści)

   

  Zarząd:

  Przewodniczący- Nikola Tošković

  Wiceprzewodniczący- Stefanija Djordjević

  Sekretarz- Tijana Ivanović

  Członek- Andjela Antić

  Członek- Vladislav Prešić

   

   

   

  Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Wisła" 

  (Kulturno umetničko društvo „Wisla”)

   

  Kontakt:

  ul.Sindjelićeva 27, Ostojićevo,

  tel. 023 077 271, 

  e-mail  renatapilh@yahoo.com 

  Przewodnicząca:  Renata Pilh.

   

  Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne  „WISŁA” to pozarządowe i niekomercyjne stowarzyszenie, założone w celu realizacji przedsięwzięć z dziedziny  kultury, muzyki, historii literatury, tańców narodowych, teatru  itp.  Do zadań stowarzyszenia należy praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, uczniami szkół średnich, studentami oraz dorosłych w celu zajmowania się amatorską twórczością, pielęgnowaniem tradycji i trwałością dziedzictwa kulturowego Polaków. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie samo lub wspólnie z innymi organizacjami organizuje wydarzenia kulturalne, zbiera stroje ludowe, teksty piosenek  oraz opisy zwyczajów ludowych. Współpracuje z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą zgodnie z celami Stowarzyszenia.  Gromadzi literaturę i wykorzystuje inne źródła informacji z dziedziny muzyki w języku polskim.
   

  Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Wisła” wpisano do rejestru podatników Urzędu Skarbowego w 2008.roku. Założycielkami Stowarzyszenia były Paulina Maluckov i Renata Pilh . Członkowie: ponad  40 osób

   

   

   

  Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Wiślanie z Ostojićeva"

  (Kulturno umetničko društvo „Višljani iz Ostojićeva”)

  Prowadzi dziecięcy zespół taneczny, w 2016 r. utworzony został "Dom Polski", w którym odbywają się spotkania stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma ścisły kontakt z mieszkańcami i władzami miasta Wisła, z którego pochodzili przodkowie członków tej społeczności.

  Kontakt:

  ul. Marsala Tita 55, Ostojićevo,

   

  Przewodnicząca: Anita Šalbot Polak

  z-ca Przewodniczącej: Emil Poljak

  Facebook: https://www.facebook.com/KUD-Wiślanie-z-Ostojićeva-1524559707812459/

   

  Ponadto działają niesformalizowane grupy polonijne w Niszu, Kragujevacu i Nowym Sadzie.

   


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: