close

Powstanie

Iz istorije:


Postoje dokumenti da su poljski oficiri učestvovali u Prvom srpskom ustanku (1804-1813).


U drugoj polovini XIX veka, naročito posle pada Januarskog ustanka u Poljskoj (1864), u Srbiju je došlo oko dvadesetak lekara, koji su se ovde vecinom naselili i dali veliki doprinos razvoju medicinske kulture obnovljne srpske države.
U periodu između dva svetska rata delovala je Liga Jugoslavija-Poljska, čiji je cilj bio ekonomska i kulturna saradnja sa Poljskom. Liga nije bila organizacija poljske dijaspore. Ona je ipak okupljala i malobrojne jugoslovenske Poljake u svome sedištu  u  Uzun Mirkovoj ulici br. 5 u Beogradu, naročito prilikom nacionalnih i katoličkih praznika. Članovi Lige su veoma pomogli poljskim vojnicima i civilima, koji su u jesen 1939. godine iz Rumunije preko Jugoslavije bežali na Zapad.

 

Odmah posle završetka Drugog svetskog rata u Srbiju je došlo, možda nekoliko desetina Poljakinja sa svojim muževima, koje su one upoznale na prinudnim radovima i logorima u Nemačkoj.
Većinu sadašnje Polonije čine Poljakinje koje su se od šezdesetih do osamdesetih godina XX veka udavale u ondašnju Jugoslaviju. Za vreme rata 1991-95, kada se Jugoslavija raspala, mnogi Poljaci i njihove porodice su se ili vratili u Poljsku ili emigrirali na Zapad.

 

Prema statistici Ambasade Republike Poljske, na teritoriji Srbije sada živi oko 1000 poljskih građana. To su osobe rođene u Poljskoj, kao i njihovi potomci iz mešanih brakova. Pored Beograda, veći broj ih se nalazi u Nišu, Novom Sadu, Kraljevu, Vrnjačkoj Banji i Subotici.
J

edina skupina starosedelaca, poreklom iz Visle, naseljenih oko polovine XIX veka, nalazi se u selu Ostojićevo, opština Čoka, Vojvodina.

© 2012 Ministry of Foreign Affairs