close

Słowo YU Polonii. Biuletyn
[Reč Ju Polonije. Bilten]
Izlazi tromesečno

Kontakt:

Kneza Miloša 38, 11000 Beograd, Srbija
e-mail:
npavkovi@eunet.sr

Uredništvo:

Joanna Maciejewska-Pavković
, glavni urednik
Hanna Drljača, saradnik
Jolanta Tančić,
saradnik

O časopisu:

Prvi broj časopisa objavljen je u julu 1999. godine zahvaljujući srpskim sponzorima. Od broja 2 izlazi uz finansijsku podršku Fondacije Senata Republike Poljske - Fondacija pomoć Poljacima na istoku (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie) iz Varšave. Časopis nije profesionalnog karaktera.

Teme:

  • Problemi i život Udruženja,
  • život i sudbine Poljaka u Srbiji,
  • u širem regionu i u svetu,
  • poljsko-srpski (jugoslovenski) kulturni kontakti - savremeni i u prošlosti,
  • znamenite ličnosti,kulturni i književni događaji,
  • mesta i objekti istorijskih sećanja,
  • promocija turističkih lepota Poljske i Srbije,kulinarstvo,
  • informacije o najvažnijim aktuelnim događajima.

    Tekstovi se objavljuju većinom na poljskom, u manjem broju i na srpskom jeziku.

 

Vise se ne izdaje:

Balkanski mozaik

Izdavač:Centar za edukaciju, kulturu i prevodilaštvo  „Centar Polonijuš - Pegaz",
ul. Dobropoljska 10,

Beograd,
Srbija

e-mail: poloniusz@eunet.rs ; centrum@poloniusz.org

Veb sajt: http://www.balkmozaika.info/ 
 

Glavni i odgovorni urednik:

Dagmara Anna Luković

Društveno - kulturni tim:

Joanna Budišin, Kristina Radović, Tatjana Skupinski, Aleksandra Donev, Maria Stoimenov

Omladinski tim:

Mira Luković, Marija Luković, Ana Stevanović

Korekture:

Marija Luković

Veb majstor:

Saša Džabasan

Publikaciju časopisa finansijski pomaže Gornji Dom poljskog Parlamenta, a zahvaljujući pomoći Fondacije „Pomoć Poljacima na Istoku".


Par reči o časopisu:

Bakanski mozaik, čiji je prvi broj objavljen 2008. Godine, nov je projekat Centra Polonijuš - Pegaz.

Nadamo se da će naš časopis uskoro postati nezamenljiv izvor informacija o Balkanu, ovdašnjim običajima, društveno-političkim uslovima i kulturnom ćilimu, koji pletu ovdašnji narodi - ali i bojama koje u ovaj ćilim unosi poljska dijaspora nastanjena na Balkanu. Poseban naglasak smo stavili na narode bivše Jugoslavije. Ima za to više  razloga. S naše tačke gledišta, tj. Poljaka koji žive u tom delu sveta, najvažnije je to da u suštini naši zemljaci u Poljskoj jako malo znaju o našim drugim otadžbinama, a to šturo znanje zasniva se uglavnom na stereotipama koji su često nepravedni a koji su nastali tokom devedesetih godina.

Želimo da posredstvom Balkanskog mozaika otvorima ispred vas Knjigu priča o Balkanu - priča podjednako lepih i interesantnih koliko i teških, a vrlo često i bolnih. Imamo još jedan cilj. Težićemo da Balkanski mozaik postane most: da s jedne strane bude poljski glas sa Balkana o Balkanu, a s druge da Balkanu prbiliži sliku Poljske koja se takođe zasniva na stereoipama - samo nastalim 70 - 80-tih godina.


 

logo

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Ministry of Foreign Affairs