close

 • Biti odan Otadžbini svojoj, Republici Poljskoj

   

 • ŠTAMPA POLSKE DIJASPORE

 • Słowo YU Polonii. Biuletyn
  [Reč Ju Polonije. Bilten]
  Izlazi tromesečno

  Kontakt:

  Kneza Miloša 38, 11000 Beograd, Srbija
  e-mail:
  npavkovi@eunet.sr

  Uredništvo:

  Joanna Maciejewska-Pavković
  , glavni urednik
  Hanna Drljača, saradnik
  Jolanta Tančić,
  saradnik

  O časopisu:

  Prvi broj časopisa objavljen je u julu 1999. godine zahvaljujući srpskim sponzorima. Od broja 2 izlazi uz finansijsku podršku Fondacije Senata Republike Poljske - Fondacija pomoć Poljacima na istoku (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie) iz Varšave. Časopis nije profesionalnog karaktera.

  Teme:

  • Problemi i život Udruženja,
  • život i sudbine Poljaka u Srbiji,
  • u širem regionu i u svetu,
  • poljsko-srpski (jugoslovenski) kulturni kontakti - savremeni i u prošlosti,
  • znamenite ličnosti,kulturni i književni događaji,
  • mesta i objekti istorijskih sećanja,
  • promocija turističkih lepota Poljske i Srbije,kulinarstvo,
  • informacije o najvažnijim aktuelnim događajima.

   Tekstovi se objavljuju većinom na poljskom, u manjem broju i na srpskom jeziku.

   

  Vise se ne izdaje:

  Balkanski mozaik

  Izdavač:Centar za edukaciju, kulturu i prevodilaštvo  „Centar Polonijuš - Pegaz",
  ul. Dobropoljska 10,

  Beograd,
  Srbija

  e-mail: poloniusz@eunet.rs ; centrum@poloniusz.org

  Veb sajt: http://www.balkmozaika.info/ 
   

  Glavni i odgovorni urednik:

  Dagmara Anna Luković

  Društveno - kulturni tim:

  Joanna Budišin, Kristina Radović, Tatjana Skupinski, Aleksandra Donev, Maria Stoimenov

  Omladinski tim:

  Mira Luković, Marija Luković, Ana Stevanović

  Korekture:

  Marija Luković

  Veb majstor:

  Saša Džabasan

  Publikaciju časopisa finansijski pomaže Gornji Dom poljskog Parlamenta, a zahvaljujući pomoći Fondacije „Pomoć Poljacima na Istoku".


  Par reči o časopisu:

  Bakanski mozaik, čiji je prvi broj objavljen 2008. Godine, nov je projekat Centra Polonijuš - Pegaz.

  Nadamo se da će naš časopis uskoro postati nezamenljiv izvor informacija o Balkanu, ovdašnjim običajima, društveno-političkim uslovima i kulturnom ćilimu, koji pletu ovdašnji narodi - ali i bojama koje u ovaj ćilim unosi poljska dijaspora nastanjena na Balkanu. Poseban naglasak smo stavili na narode bivše Jugoslavije. Ima za to više  razloga. S naše tačke gledišta, tj. Poljaka koji žive u tom delu sveta, najvažnije je to da u suštini naši zemljaci u Poljskoj jako malo znaju o našim drugim otadžbinama, a to šturo znanje zasniva se uglavnom na stereotipama koji su često nepravedni a koji su nastali tokom devedesetih godina.

  Želimo da posredstvom Balkanskog mozaika otvorima ispred vas Knjigu priča o Balkanu - priča podjednako lepih i interesantnih koliko i teških, a vrlo često i bolnih. Imamo još jedan cilj. Težićemo da Balkanski mozaik postane most: da s jedne strane bude poljski glas sa Balkana o Balkanu, a s druge da Balkanu prbiliži sliku Poljske koja se takođe zasniva na stereoipama - samo nastalim 70 - 80-tih godina.


   

  logo

   

   

   

   

   

   

   

  Print Print Share: