close

 • Biti odan Otadžbini svojoj, Republici Poljskoj

   

 • DOGAĐAJI

 • 22 jula 2019

  Otpravnik poslova Republike Poljske Andžej Kinđuk obavio je monitoring razvojnog projekta koji je Ambasada realizovala u Caritasu „Sv. Anastazija” u Sremskoj Mitrovici.

  Zahvaljujući sredstvima Ministarstva spoljnih poslova RP Caritas sada ima na raspolaganju kompletno opremljenu salu za kineziterapiju.

  Na svečanosti u Caritasu, tokom koje je potpisan protokol o primopredaji predmeta ugovora, učestvovali su koordinator u Caritasu „Sv. Anastazija” Kristina Dragišić, štićenici centra i predstavnici grada i  Medicinske škole „Draginja Nikšić” iz Sremske Mitrovice.

   

  Ambasada RP u Beogradu u 2019. godini realizuje četiri projekta  iz sredstava programa razvojne saradnje POLJSKA POMOĆ (https://www.polskapomoc.gov.pl/)  ukupne vrednosti 30 000 evra.

   

   

  Fot.: Ambasada Republike Poljske u Beogradu 

  Caritas 2
  Caritas 3
  Caritas 4
  Caritas 5
  Caritas 7
  Caritas 8
  Caritas 9

  Print Print Share: