close

  • Biti odan Otadžbini svojoj, Republici Poljskoj

     

  • DOGAĐAJI

  • 9 novembra 2018

    Obaveštavamo Vas da Ambasada Republike Poljske u Beogradu i Konzularno odeljenje u Beogradu neće raditi 12. novembra 2018. godine (usled proglašenja dana 12. novembra 2018. godine nacionalnim praznikom i slobodnim danom povodom 100. godišnjice ponovnog sticanja nezavisnosti Republike Poljske).

    Print Print Share: