close

  • Biti odan Otadžbini svojoj, Republici Poljskoj

     

  • DOGAĐAJI

  • 21 decembra 2018

    Obaveštavamo Vas da Ambasada Republike Poljske u Beogradu i Konzularno odeljenje u Beogradu neće raditi do 24. do 26. decembra 2018. godine (Bożić) i 1-2. januara 2019. godine (Nova Godina)

    Print Print Share: