close

  • Biti odan Otadžbini svojoj, Republici Poljskoj

     

  • DOGAĐAJI

  • 4 januara 2019

    Obaveštavamo Vas da Ambasada Republike Poljske u Beogradu uključujući i Konzularno odeljenje neće raditi 7. januara 2019. godine

    Print Print Share: