close

 • Biti odan Otadžbini svojoj, Republici Poljskoj

   

 • KONZULARNE TAKSE

 •  

   

  Vrsta poslova

  Euro

  I. Izrada pasoša:

  1.01

  Izdavanje pasoša

  110

  1.02

  Izdavanje pasoša maloljetniku, koji u trenutku podnošenja molbe za izdavanje pasoša ima navršenih 5 godina života, a nema navršenih 13 godina života.

  70

  1.03

  Izdavanje privremenog pasoša za vreme cekanja na biometrijski pasoš 

  15

  1.04

  Izdavanje privremenog pasoša

  40

  1.05

  Izdavanje privremenog pasoša maloljetniku

  30

  1.06

  Izdavanje privremenog pasoša licu od preko 70 godina

  0

  1.07

  Izdavanje pasoša u slučaju da je krivnjom vlasnika izgubljen ili uništen stari pasoš

  330

  1.08

  Izdavanje pasoša maloletniku do 13 godina u slučaju da je krivnjom vlasnika izgubljen ili uništen stari pasoš

  210

  1.09

  Izdavanje drugog pasoša

  110

   

  II. Poslovi vezani uz poljsko državljanstvo:

  2.01

  Primanje zahteva i obrada dokumentacije vezane uz dodelu poljskog državljanstva i uručenje odgovarajućeg rešenja.

  360

  2.02

  Primanje zahteva i obrada dokumentacije vezane uz vraćanje poljskog državljanstva i uručenje odgovarajućeg rešenja..

  40

  2.03

  Primanje zahteva i obrada dokumentacije za izdavanje potvrde od strane vojvode o posedovanju poljskog državljanstva te uručenje odgovarajućeg rješenja.

  80

  2.04

  Primanje zahteva i obrada dokumentacije vezane uz stecanje poljskog državljanstva i uručenje odgovarajućeg rešenja.

  360

  2.05

  Primanje izjave u skladu s čl. 2 stavak 9 zakona od 02.04.2009. godine o poljskom državljanstvu (Dz. U. od 2012.godine stavak 161).

   30

  2.06

  Izvršavanje drugih poslova koje se tiče poljskog državljanstva.

  30

   

   

   

  III. Izrada viza

  3.01

  Primanje i razmatranje zahteva za izdavanje nacionalne vize

  60

  3.02

  Primanje i razmatranje ponovo zahteva za izdavanje nacionalne ili schengenske vize

  60

  3.03

  Primanje i razmatranje zahteva za izdavanje dozvole za mali granični saobračaj

  20

  3.04

  Primanje i razmatranje zahteva za izdavanje dozvole za mali granični saobračaj

  20

  3.05

  Primanje i razmatranje zahteva za izdavanje Schengen vize

  60

  3.06

  Primanje i razmatranje zahteva za izdavanje Schengen vize za državljana država sa kojima je sklapan ugovor o viznim olakšanjama 

  35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.12

  Vize - specijalan postupak za Rusiju i Ukrajinu

  70

  3.13

  Vize - specijalan postupak za djecu

   

  IV.

  Izvršavanje drugih poslova koji su vezani za strance

   

  4.01

  Primanje i razmatranje zahteva za izdavanje dozvole za nastanjenje na određeno vreme  i uručenje odgovarajućeg rešenja.

  200

  4.02

   Uručenje  rešenja  o dozvoli za nastanjenje na određeno vreme

  120

  4.03

  Izdavanje privremene poljske putne isprave za stranca.

  30

  4.04

  Izdavanje privremene putne isprave za stranca saglasno odluke Saveta 96/409 (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4–11).

  30

   

  V. Potvrde i dozvole

   

  5.01

  Dobivanje i uručenje informacija o licu iz Državnog kaznenog registra.

  60

  5.02

  Izdavanje dozvole za uvoz oružja na teritorij Republike Poljske ili prevoz oružja u tranzitu.

  60

  5.03

  Izdavanje dozvole za prevoz posmrtnih ostataka.

  50

  5.04

  Izdavanje ostalih potvrda ili dozvola koje nisu navedene  u tockama 5.01-5.04.

  30

   

  VI. Legalizacija, potvrda verodostojnosti, prevodi, notarski poslovi

   

  6.01

  Legalizacija isprave.

  -

  6.02

  Potvrda verodostojnosti isprave.

  -

  6.03

  Legalizacija i potvrda verodostojnosti isprave (potpuna legalizacija).

  60

  6.04

  Priprema i potvrda prevoda s poljskog jezika na strani jezik ili sa stranog jezika na poljski - za svaku započetu stranicu prevoda.

  90

  6.05

  Provera i potvrda prevoda s poljskoga jezika na strani jezik ili sa stranog jezika na poljski dokumenata državnih matica (građanskih) ili drugih dokumenta ponovljivog sadržaja - za svaki dokument.

  30

  6.06

  Priprema i potvrda prevoda s poljskoga jezika na strani jezik ili sa stranog jezika na poljski dokumenata državnih matica (građanskih) ili drugih dokumenta ponovljivog sadržaja - za svaki dokument.

  30

  6.07

  Priprema i potvrda istovetnosti izvoda, prepisa izvatka ili fotokopije s predočenim originalom ili overenim prepisom toga dokumenta - za svaki dokument.

  60

  6.08

  Potvrda istovetnosti izvoda, prepisa izvatka ili fotokopije s predočenim originalom ili overenim prepisom toga dokumenta - za svaki dokument.

  30

  6.09

  Potvrda vlastnoručnog potpisa ili drugog rukom napravljenog znaka - za svaki dokument.

  30

  6.10

  Potvrda datuma predočenja dokumenta - fakture, računa ili potvrde porekla robe - za svaki dokument.

  30

  6.11

  Izrada notarskog akata.

  120

  6.12

  Izvršavanje drugih notarskih poslova

  30

  6.13

  Potvrdivanje profila ePUAP

  -

   

   

   

   

   

   

   

  VII. Poslovi vezani uz državne matice

   

  7.01

  Priprema dokumentacije za sklapanje braka pred konzulom, sastavljenje zapisnika o sklapanju braka, organizacija svečanosti u uredu konzula te uručenje izvatka iz matice venčanih

  500

  7.02

  Priprema dokumentacije koja se odnosi na upis stranog matičnog dokumenta u poljske matične knjige te uručenje prepisa poljskog  matičnog dokumenta koji je sacinjen na tom osnovu.

  50

  7.03

  Izdavanje potvrde o pravnoj sposobnosti za sklapanje braka.

  50

  7.04

  Drugi poslovi vezani uz državne matice.

  30

   

  VIII. Poslovi vezani uz nasljeđe i imovinu

   

  8.01

  Stecanje i prenos u zemlju imovine temeljem  imovinskih potraživanja ili prava na nasljedstvo.

  5% neto vrednosti

  8.02

  Likvidacija ostavštine, vođenje imovinskog postupka ili prodaja imovine od strane konzula na osnovu ovlašćivanja, te angažiranje lokalnog advokata.

  8% neto vrednosti

  8.03

  Likvidacija ostavštine, vodenje imovinskog postupka ili prodaja imovine od strane konzula na osnovu ovlašćivanja, bez angažiranja lokalnog advokata.

  15% neto vrednosti

   

  Pažnja: neto svota određuje se nakon oduzimanja od imovinske mase konzularnih naplata za druge poslove izvršene u vezi s predmetom, i izdataka koje je imao konzul. 

   

   

   

  IX. Poslovi vezani uz pomorsku i unutarnju plovidbu

   

  9.01

  Izdavanje ili produženje privremene potvrde o pripadnosti broda (potvrda o zastavi).

  240

  9.02

  Legalizacija ugovora o prijenosu vlasništva nad brodom.

  900

  9.03

  Sastavljanje zapisnika o  pomorskim nezgodama ili o nezgodama u unutarnjim vodama.

  300

  9.04

  Preuzimanje obavijesti o problemima na brodu od strane kapetana broda.

  300

  9.05

  Izdavanje, produženje ili dopuna pomorske knjižice.

  50

  9.06

  Drugi poslovi vezani uz pomorsku i unutarnju plovidbu.

  40

   

  X. Ostali poslovi

   

  10.01

  Uručenje dokumenta iz Poljske na zahtev lice koje boravi u inozemstvu.

  30

  10.02

  Dobivanje dokumenta u inozemstvu (osim vrednosnih papira)  i njegova isporuka u Poljsku zajedno s eventualnom njegovom legalizacijom na zahtjev fizičkih ili pravnih lica, koji je poslan iz Poljske na adresu konzularnog ureda.

  30

  10.03

  Izvršenje poslova na zahtjev stranke izvan konzularnog ureda za svakih započetih 8 časova uključujući vreme za dolazak i povratak u ured.

  90

  Naplaćuje se neovisno o pristojbi za izvršeni konzularni posao i o povratu troškova.

  10.04

  Izvršenje poslova navedenih u tarifi u hitnom postupku

  30

  10.05

  Isporuka korespondencije u Poljsku službenim putem.

  20

  10.06

  Primanje zamolbe i obrada dokumentacije u vezi davanja broja PESEL te dostavljanje odluke. 

  -

  10.07

  Primanje zamolbe za izdavanje odobrenja za služenje vojnog roka ili rad u vojnoj organizaciji u stranoj zemji, te njezina isporuka odgovarajućoj instituciji u Poljskoj.

  50

  10.08 Primanje zamolbe za izdavanje Kartice Poljaka -
       

   

   

   

  CONSULAR FEES

   

  PASSPORT FEES

  Euro

  Issuing a passport

  110

  Issuing a temporary passport

  40

  Issuing a temporary passport to a person waiting for a permanent passport

  15

  Issuing a passport for a child up to 13 years old

  30

  Issuing a passport to replace a lost passport

  330

  SERVICES CONCERNING POLISH CITIZENSHIP

   

  Application for Polish Citizenship

  360

  Confirmation of Polish citizenship

  80

  VISAS

   

  Issuing a Schengen visa

  60/35

  Issuing a long term national visa

  60

   Issuing a transit visa

  60

  CERTIFICATIONS AND PERMITS

   

  Issuing a weapon transportation permit

  60

  Issuing a permit for transportation of ashes or human remains

  50

  AUTHENTICATION AND NOTARIZATION

   

  Authentication of a signature

  30

  Authentication of translation of vital records (per each certificate)

  30

  Certifying a copy as authentic (per document)

  30

  Transmitting a document from Poland (per document)

  30

  VITAL RECORDS RELATED SERVICES

   

  Marriage ceremony

  500

  Registration of foreign documents in Polish vital statistic office

  50

   

   

   

   
   

  Print Print Share: