close

 • Poljskoj – služiti, Evropu – stvarati, Svet – razumeti

   

 • VIZE

 • Visa information

  Schengen Visa Requirementstourism,  privat or family visitbusiness

  SIMPLIFIED VISA PROCEDURE  for a family member of EU citizen

  The right for data subject in Visa Information Sistem to information - http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac

   

  Šengen vize - opšte informacje

  Za Šengensku vizu może da aplicira svako lice koje namerava da bude u tranzitu kroz teritoriju Republike Poljske ili da boravi na  teritoriji Republike Poljske u periodu ne dužem od 90 dana u toku šest meseci.

  Državljani Republike Srbije  koji poseduju važeci biometrijski pasoš mogu u načelu da putuju u zemlje strefe Šengen  bez vize. Trajanje njihovog boravka ne sme prekoračiti 90 dana u toku šest meseci. Za Šengen vizu treba da apliciraju isključivo državljani Republike Srbije koji poseduju pasoš izdat od strane Koordinacione uprave.

   

  Kontakt podaci kancelarije:

  Ambasada Republike Poljske u Beogradu

  Kneza Miloša 38

  11000 Beograd

  tel.: +381 11 2065315

  e-mail: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Zahtevi se  primaju isključivo u konzulatu, zahtev se podnosi lično, u terminu zakazanom tokom registracije zahteva u sistemu e-konzulat. Radno vreme Odeljenja za konzularne poslove  je ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom od 10-12 , vizirani pasoši se izdaju od 15-16. Informacije u vezi s vizama: tel: +381 11 2065315.

   

  VIZNE INFORMACIJEturističko putovanje,    porodična poseta,    poslovno putovanje

   

  ---

   

  Pravo na informacije o podacima, koji se obrađuju u viznom informacionom sistemu - http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac

   

   

  PODNOŠENJE  ZAHTEVA  ZA  VIZU

  Konzularno odeljenje Ambasade Republike Poljske u Beogradu razmotriće zahtev za vizu nakon njegove prethodne registracije u sistemu e-konsulat, na adresi : http://www.e-konsulat.gov.pl/ . Registracija zahteva je besplatna.

   

  Uputstvo za registraciju zahteva za vizu:

  Nakon upoznavanja sa kriterijumima za odobravanje viza otvorite stranicu http://www.e-konsulat.gov.pl//.

  U desnom gornjem uglu odaberite jezičku opciju.

  U meniju Viza odaberite opciju Šengen viza – registruj zahtev  ili  Nacionalna viza – registruj zahtev. Otvoriće se obrazac rezervacije termina za dolazak u predstavništvo.

  Nakon zakazanog termina će se otvoriti obrazac zahteva za vizu. Obrazac treba popuniti u roku od maks. 60 minuta.  Treba popunjavati sva polja po redu . Nepopunjena ili pogrešno popunjena polja biće obojena crvenom umesto crnom bojom, a sam sistem neće prihvatiti zahtev.

  Nakon završenog popunjavanja treba potvrditi sve unete podatke pritiskom na taster Dalje. Ukoliko želite da unesete ewentualne ispravke pritisnite Popravi. Ukoliko su svi podaci tačni pritisnite taster Štampaj.

  Čim se prikaže obaveštenje sa referentnim brojem pritisnite taster Odaberi.

  Za kraj treba odštampati popunjeni dokument i sa priloženim dodatnim dokumentima možete da dođete u konzulat u zakazanom terminu, koji je prikazan na poslednjoj strani aplikacije.

   

   

   

  POJEDNOSTAVLJENA VIZNA PROCEDURA

  za članove porodica državljana Evropske unije (EU)

  SIMPLIFIED VISA PROCEDURE  for a family member of EU citizen

  Procedura se odnosi na strance koji putuju u drugu zemlju članicu (ili već borave u tim zemljama), koja je druga zemlja članica EU, a  ne ona čije državljanstvo poseduje član njegove porodice – državljanin EU.

  1. Državljaninom EU smatra se državljanin zemlje članice EU, državljanin zemlje članice Evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (EFTA) – strane ugovora o Evropskom  ekonomskom prostoru (Norveška, Island, Lihtenštajn), državljanin Švajcarske konfederacije.

  2. Članovi porodice državljanina EU su:

  • bračni drug,
  • dete do dvadesete godine života koje je izdržavano od strane državljanina EU ili njegovog bračnog druga ili partnera,
  • roditelji koji su izdržavani od strane državljanina EU ili njegovog bračnog druga ili partnera.

  3. Za dobijanje vize treba priložiti dolenavedene dokumente:

  • zahtev za izdavanje vize (popunjen na stranici http://www.e-konsulat.gov.pl/), odštampan, potpisan, sa nalepljenom fotografijom,
  • važeći pasoš, vazeći najmanje 3 meseca posle napustanja Schengen zone,
  • srpska viza ili privremeni boravak, vazeći najmanje 3 meseca posle napustanja Schengen zone,
  • dokaz o porodičnoj vezi opisanoj u tač. 2,
  • dokaz o pratnji državljanina EU ili o spajanju s njim (npr. pisana izjava državljanina EU),
  • dokaz o kupovini polise putnog Međunarodnog zdravstveno osiguranja koje obuhvata sve zemlje Šengen; minimalna suma osiguranja 30.000,- evra, treba da pokriva troškove koji mogu nastati usled potrebe pružanja hitne medicinske pomoći, neophodnog povratka iz zdravstvenih razloga, hitnog bolničkog lečenja ili smrti (nosioci diplomatskog pasoša su oslobođeni obaveze posedovanja međunarodnog zdravstvenog osiguranja).

  Razmatranje zahteva za izdavanje vize se ne naplaćuje.

   

  4. Odbijanje zahteva za vizu

  Zahtev za vizu se odbija ukoliko:

  •      podnosilac zahteva ulazi u zemlju u periodu u kom u registru stranaca stoji ingformacija da je boravak tog lica na teritoriji Republike Poljske nije poželjan ili

   

  •       boravak tog lica na teritoriji Republike Poljske  može predstavljati opasnost po odbranu ili bezbednost zemlje ili po zaštitu javne bezbednosti ili javnog zdravlja.

  Konzul može da odbije zahtev za vizu u procesu razmatranja zahteva. U vezi sa odlukom
  o odbijanju vize možete se obratiti ministru spoljnih poslova.

   

  5. Pravni osnov:

   •       zakon od 14. jula 2006. g. o ulasku na teritoriju Republike Poljske, boravku ili napuštanju te teritorije za državljane zemalja članica Evropske unije i članove njihovih porodica (SL od 11. avgusta 2006. St. 1525)[1].

  •       zakon od 12. decembra 2013. g. o strancima (SL. od 30. decembra 2013. g. st. 1650 sa kasnijim izmenama).

  •       zakon od 25. juna 2015. g. zakon o konzularnim poslovima (SL od 31. avgusta 2015. g. st. 1274).

   


  [1] Zakon u domaćem pravnom poretku primenjuje Direktivu br. 2004/38 EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004 g. o pravu državljana Unije i članovima njihovih porodica na slobodu kretanja i boravka unutar teritorija zemalja članica (SL. EU L od 30. aprila 2004. g.)

   

  Dodatna informacija

  Od 5. aprila 2010. godine izdavanje Šengen viza regulisano je Zakonikom Zajednice o vizama (ZZV) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810&from=PL, bilateralnim sporazumom o viznim olakšicama između EU i Srbije https://www.msz.gov.pl/resource/fcee70c2-876e-46a7-8259-ba1ff2f7a64e:JCR kao i jedinstvenim spiskom dokumenata koji primenjuju konzulati država Šengenskog sporazuma u Srbiji.

  Od 25.septembra 2014 godine osobe koje u konzulatu Republike Poljske u Beogradu apliciraju za Šengen vizu u obavezi su da daju otiske prstiju sa ciljem njihovog unosa u sistem VIS ili njihove aktualizacije.

   

  Odluka o zahtevu (čl. 23 ZZV)

  1. Odluka o zahtevu donosi se u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijema zahteva, koji je ispravan /…/

  2. U pojedinim slučajevima taj rok može da se produži najviše do 30 dana, naročito onda kada je neophodna dalja kontrola zahteva ili, u slučaju kada konzulat zastupa drugu državu članicu, kada je potrebna konsultacija sa zastupanom državom.

  3. Izuzetno, kada su u konkretnom slučaju potrebni dodatni dokumenti, ovaj rok može da se produži do najviše 60 kalendarskih dana.

  Država članica nadležna za razmatranje zahteva i odlučivanje o zahtevu (čl. 5 ZZV)

  1. Država članica nadležna za razmatranje zahteva za izdavanje jedinstvene vize i odlučivanje o zahtevu je:

  a) država članica čija teritorija predstavlja jedino odredište posete ili poseta;

  b) ukoliko poseta obuhvata više od jednog odredišta – država čija teritorija predstavlja glavno odredište posete ili poseta u smislu dužine boravka ili svrhe boravka; ili

  c) ukoliko nije moguće odrediti glavno odredište posete - država članica čiju spoljnu granicu podnosilac zahteva namerava da pređe u cilju ulaska na teritoriju država članica.

  2. Država članica nadležna za razmatranje zahteva za izdavanje jedinstvene tranzitne vize i za odlučivanje o zahtevu je:

  a) u slučaju tranzita samo kroz jednu državu članicu – ta konkretna država članica; ili

  b) u slučaju tranzita kroz nekoliko država članica – država članica čiju spoljnu granicu podnosilac zahteva namerava prvu da pređe.

  3. Država članica nadležna za razmatranje zahteva o izdavanje aerodromske vize i za odlučivanje o istoj je:

  a) u slučaju jednokratnog aerodromskog tranzita – država članica na čijoj teritoriji se nalazi prvi  tranzitni aerodrom.

  b) u slučaju dvokratnog ili višekratnog aerodromskog tranzita – država članica na čijoj se teritoriji nalazi taj konkretan tranzitni aerodrom.

  Nadležnost u domenu izdavanja viza državljanima trećih zemalja koji legalno borave na teritoriji države članice (čl. 7 ZZV)

  Državljani trećih zemalja koji zakonito borave na teritoriji države članice i koji moraju imati vizu za ulazak na teritoriju jedne ili više drugih država članica, dužni su da podnesu zahtev za vizu u konzulatu države članice koja je nadležna prema čl. 5. st. 1. ili 2.

   

  Postoje sledeće Šengen vize:

  Jedinstvena viza C – važeća na teritoriji svih članica EU

  Tranzitna viza aerodromska A

  Viza sa ograničenim teritorijalnim važenjem LTV

   

   

   

  Nacionalne vize D (samo za osobe koje poseduju stalni boravak u Srbiji)

  Najčešće svrhe boravka u Poljskoj:

  • obavljanje posla (samo osobe sa stalnim boravkom u Srbiji)
  • studiranje
  • poseta kod porodice ili prijatelja

  Nacionalne vize omogućuju njihovim nosiocima da borave na  teritoriji Republike Poljske u toku važenja vize i u Šengen strefi  do 90 dana u toku šest meseci.

   

  Način podnošenja zahteva

  1. Osoba koja aplicira za vizu registruje zahtev u sistemu e-konsulat www.e-konsulat.gov.pl
  2. Maloletna lica podnose zahtev na obrascu potpisanom od strane roditelja ili zakonskog staratelja, neophodna je pismena saglasnost drugog roditelja ili potvrda da je potpisnik samohrani roditelj.
  3. Ukoliko maloletno lice ne putuje zajedno sa roditeljima ili zakonskim starateljima – obavezna je pismena saglasnost oba roditelja ili zakonskog staratelja.
  4. Neophodno je priložiti fotokopiju prve strane pasoša i fotokopije izdatih boravišnih dozvola u Srbiji kao i izdatih Šengen ili nacionalnih viza.
  5. Priložena dokumenta treba da budu u originalu, osim ako dokument ne može biti ostavljen u konzulatu, u tom slučaju treba priložiti njegovu fotokopiju.
  6. Priložena dokumenta se ne vraćaju licima koja apliciraju. Ne odnosi se to na dokumenta čiji originali ne mogu biti ponovo izdati (npr.svedočanstva, diplome, ugovori o zakupu lokala itd.)
  7. Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na poljski, srpski ili engleski jezik.
  8. Podnošenje zahteva se potvrđuje u putnoj ispravi odgovarajućim pečatom sa datumom podnošenja zahteva i tipom vize.
  9. Svrha putovanja i boravka stranog državljanina mora odgovarati onom deklarisanom u zahtevu.
  10. Konzul može da zahteva dodatna dokumenta.

   

  Dokumenta:

  • Aplikacija za vizu popunjena latinicom, sa datumom i svojeručno potpisana od strane podnosioca zahteva,
  • Putna isprava, važeća najmanje još 3 meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije RP/Šengen, sa najmanje dve prazne stranice  i izdata u periodu poslednjih 10 godina
  • Jedna biometrijska fotografija sa belom pozadinom, otkrivenom glavom, en face, dimenzija 3,5cm x 4,5cm,
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje koje obuhvata sve zemlje Šengen; minimalna suma osiguranja 30.000,- evra, treba da pokriva troškove koji mogu nastati usled potrebe pružanja hitne medicinske pomoći, neophodnog povratka iz zdravstvenih razloga, hitnog bolničkog lečenja ili smrti (nosioci diplomatskog pasoša su oslobođeni obaveze posedovanja međunarodnog zdravstvenog osiguranja).

   

  Dodatna dokumenta:

  Dokumenta treba da potvrđuju deklarisanu svrhu putovanja, smeštaj, posedovanje sredstava za putovanje, boravak i povratak kao i da potvrđuju spremnost za napuštanje teritorije Republike Poljske/Šengen strefe nakon isteka roka važenja.

  • dokumenta koja potvrđuju svrhu putovanja
  • dokumenta koja se tiču smeštaja (potvrđena rezervacija hotela) ili potvrda o raspoloživim novčanim sredstvima dovoljnim za pokriće troškova smeštaja
  • potvrda o raspoloživim novčanim sredstvima neophodnim za pokriće troškova izdržavanja tokom celog perioda boravka (npr. gotovina, izvod sa bankovnog računa)
  • izvod iz banke za poslednja 3 meseca
  • rezervacija povratne karte
  • dokument koji potvrđuje trenutnu socijalnu situaciju podnosioca zahteva, npr. potvrda poslodavca, potvrda o odobrenom godišnjem odmoru, radna knjižica, potvrda škole, studentski indeks i sl.

   

  U slučaju poslovnog putovanja - dodatno:

  • poziv za učešće na trgovinsko/poslovnim sastancima, na sajmovima, konferencijama (u originalu) izdat od strane poljske firme ili institucije (potvrda svrhe putovanja stranog državljanina, vreme njegovog boravka, eventualno pokriće troškova)
  • dokumenta koja potvrđuju zaposlenje lica i period planiranog boravka u Poljskoj, potpisana od strane šefa firme, potvrda o delatnosti firme, njene trgovinske ili poslovne veze npr. ugovori, fakture, prepiska, ulaznice na sajam, kongres i sl.

   

  U slučaju putovanja radi školovanja, studiranja ili obuke – dodatno:

  • potvrda o prijemu na studija ili nastavak školovanja izdata od strane poljske škole ili fakulteta, na obrascu koji obavezno popunjava skola + potvrda o uplati troškova studija prema uslovima koje je odredio fakultet (u slučaju kada se studij plaća),
  • - dokumenta koja se tiču smeštaja (potvrđena rezervacija u studentskim domu, ugovor o iznajmlivanju stana + potvrda o uplati troškova smeštaja) ili  potvrda o raspoloživim novčanim sredstvima dovoljnim za pokriće troškova smeštaja,

  • - potvrda o raspoloživim novčanim sredstvima neophodnim za pokriće troškova izdržavanja tokom celog perioda boravka (npr. gotovina, izvod sa bankovnog računa) – najmanje 700 PLN (160 Evra)/mesec
  • - potvrda o raspoloživim novčanim sredstvima neophodnim za povratak iz Poljske – 2500 PLN (oko 580 Evra)
  • potvrda o upisanoj profesionalnoj ili teoretskoj obuci izvođenoj u obrazovnim institucijama u okviru osnovnog i specijalističkog obrazovanja (npr. jezički kursevi koji omogućavaju upis na studija),
  • studentske legitimacije ili potvrde o planiranim kursevima,
  • diploma o položenom maturskom ispitu prevedena na poljski ili engleski jezik

  PAžNJA:

  Vreme očekivanja na vizu radi školovanja, studiranja ili obuke:  15 kalendarskih dana od dana podnošenja zahteva koji je prihvaćen.

   

   

  u slučaju turističkog ili privatnog putovanja – dodatno:

  • potvrda o smeštaju (rezervacija hotela)
  • pozivno pismo fizičkog lica registrovano u Vojvodskom uredu
  • plan putovanja, opšte poznavanje svrhe putovanja
  • dokument firme koja organizuje putovanje ili smeštaj
  • u slučaju tranzita : viza ili dozvola za ulazak u treću zemlju , koja predstavlja krajnje odredište putovanja; karta za nastavak putovanja
  • finansijska sredstva neophodna za pokriće troškova boravka u zemljama strefe Šengen.

   

  U slučaju putovanja zbog zdravstvenih razloga – dodatno:

  • dokument izdat od strane zdravstvene ustanove koji potvrđuje da je licu neophodna medicinska nega,
  • dokaz o posedovanju finansijskih sredstava dovoljnih za pokriće troškova lečenja.

   

  U slučaju putovanja supružnika poljskog državljanina – dodatno:

  • poljski izvod iz knjige venčanih , ne stariji od 3 meseca,
  • pozivno pismo supružnika ili člana njegove porodice, sačinjeno pred konzulom ili potvrđeno kod notara (u slučaju nedostatka pozivnog pisma potvrđenog od strane Vojvode.

   

  U slučaju putovanja radi zaposlenja:

  • odobrenje Vojvode nadležnog za planirano mesto zaposlenja stranog državljanina
  • potpisan ugovor o radu ili zvanična izjava vlasnika firme koja se nalazi na teritoriji RP, a koja namerava da zaposli stranog državljanina
  • potvrda o posedovanju neophodnih kvalifikacija (npr. diplome, kursevi, radni staž)

   

  Taksa za vizu se uplaćuje u gotovini, u evrima, na blagajni Konzularnog odeljenja.

  U slučaju povlačenja zahteva od strane njegovog podnosioca ili negativne odluke Konzula, taksa za vizu neće biti vraćena.

   

  Vreme očekivanja na vizu:

  • Do 15 kalendarskih dana od dana podnošenja zahteva koji je prihvaćen
  • Produženje do 30 dana može uslediti u individualnim slučajevima, ukoliko je neophodna dodatna provera zahteva
  • Maksimalno produženje do 60 dana – ukoliko je u konkretnim slučajevima neophodna dodatna dokumentacija.

   

  Odbijanje zahteva za vizu:

   

  Lice kome nije odobrena viza dobija obrazac sa obrazloženjem negativne odluke. Taksa za vizu se ne vraća.

   

  Takse za vizu:

  Šengen viza – 60 evra ili 35 evra

  Nacionalna viza – 60 evra

  Ekspres (istog dana ili sutradan ujutro) – dodatno 30 evra

   

   

  Tagovi: vize

  Print Print Share: